1- روح چیست ؟
روح، موجودی مجرد است - غیر مادی و قابل قسمت نیست و حیات و فعالیت اعضای بدن، به او متکی است .
علامه طباطبائی در تفسیر "المیزان" می‏نویسد: "کلمه روح به طوری که در لغت معرفی شده، به معنای مبدأ حیات است که جاندار به وسیله آن قادر بر احساس و حرکت ارادی می‏شود ولی مراد از روح در این آیات همان روح و نفس به نام "نفس ناطقه" می‏باشد که در کالبد همه افراد انسانهای موجود، وجود دارد. و وجود آن از ناحیه خدا و وابسته به او است.(1)
قرآن میفرماید: فَإِذا سَوَّیتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی(2)
هنگامی که کار انسان را به پایان رساندم و در او از روح خود (یعنی یک روح شایسته و بزرگ) دمیدم. و در آیه مبارکه دیگر چنین وارد شده است:

2- واژه روح ؟
واژه روح در قرآن در آیات متعددی تکرار شده است و آن را منحصر به انسان و یا انسان و حیوان ننموده است، بلکه آن را در غیر انسان و حیوان نیز اثبات نموده است.
مثل جبرئیل .یا فرشته مخصوص .
قرآن می فرماید : تنزل الملائکة والروح .... (3) ملائکه و فرشته بزرگ به زمین نازل میشوند..
و نیز آیه ..فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجابا فَأَرْسَلْنا اِلَیها رُوحَنا (4).
مریم میان خود و آنان حجابی افکند و در این هنگام، ما روح خود را به سوی او فرستادیم".
وروح انسان : مانند آیه مبارکه :
یسْئَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی (5). از تو (ای پیامبر) راجع به روح می‏پرسند، بگو روح از کار خدا است و به شما جز اندکی از علم داده نشده است". در این آیه گرچه روح، مطلق آورده شده و لکن از قرائن موجود در آیه، استفاده می‏شود که مراد از روح مورد سؤال، روح انسانی است که به امر خدا انجام گردیده است. بنابر عقیده بیشتر مفسّران در آیه بالا روح به معنای روان و عامل حیات به‏کار رفته است .
پی نوشت:
1- ت تفسیر المیزان - موسوی، ج25، ص 340 - 341
2-سوره حجرآیه 29
3- سوره قدر آیه 4
4- سوره مریم آیه 17
5- سوره اسراء آیه 85